Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren (Google Analytics) en om er voor te zorgen dat u relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies en het hiermee verzamelen van informatie door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord
Persoonsvolgende bekostiging

“Beste Vreelandgroep, ik ben bestuurder binnen een ouderenzorgorganisatie en wil graag de eigen regie van de bewoners vergroten door te werken met een persoonsvolgend budget. Hoe moet ik te werk gaan?" 

Wij krijgen deze vraag steeds vaker. De afgelopen jaren hebben wij verschillende ouderenzorg-organisaties geholpen met het werken met een persoonsvolgend budget. Waarom? Omdat persoonsvolgende bekostiging uw organisatie kan helpen bij meer cliëntgericht werken. Door de bewoners het budget in handen te geven en hun meer zeggenschap over de geleverde zorg te geven, kunt u meer maatwerk bieden.

Meer zeggenschap
Door bewoners (en hun familie) meer zeggenschap te geven over de besteding van het ZZP (zorgzwaartepakket) budget, kan de geleverde zorg beter afgestemd worden op de zorgbehoefte. Naast dat zij de zorg kunnen inkopen bij de eigen organisatie, kan dit ook -indien u de zorg niet kunt leveren- bij een andere organisatie.   

Werken met persoonsvolgende bekostiging is een verandering die vraagt om een andere manier van kijken, denken en doen, van zowel bestuurders als medewerkers en niet in de laatste plaats van bewoners, familie en mantelzorgers.

Hulp bij persoonsvolgende bekostiging

Wij kunnen u helpen met het bepalen van het budget, de strategie en de (her)inrichting van uw organisatie rond persoonsvolgende bekostiging. Wij doen dit in nauwe samenwerking met u en uw medewerkers. Zodat de inrichting en nieuwe werkwijze organisatiebreed gedragen wordt.

Wij werken aan de hand van de volgende principes:

1. Bepaal het budget dat de cliënt kan besteden
Welk deel van het ZZP budget krijgt de cliënt tot zijn of haar beschikking? Wat houdt u in voor overhead en gemeenschappelijke voorzieningen zoals nachtzorg? Wij helpen u bij het maken van dit soort onderliggende keuzes om het uiteindelijk besteedbare budget vast te stellen.

2. Bepaal de kostprijs van uw diensten
Van alle zorg en diensten die u de bewoner aanbiedt, moet helder zijn wat de kostprijs is. Het bepalen van deze kostprijs blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig. Wij helpen u met het in kaart brengen van uw kostprijzen. 

3. Spelregels personeelsvolgende bekostiging
Wanneer u de bewoners meer regie ín handen geeft, geeft u als zorgorganisatie automatisch meer regie uít handen. Hoe zorgt u er dan voor dat u grip houdt op de kwaliteit van zorg? Hoe gaat uw team om met een bewoner of cliënt die in hun ogen onverstandige keuzes maakt? Hoever gaat uw verantwoordelijkheid bij het inhuren van derden voor de dienstverlening? Hoe verrekent u de inzet van mantelzorgers? Het is belangrijk om al deze spelregels vast te leggen. 

4. Professionaliseer de methoden en technieken
In de pilotfase van de persoonsvolgende bekostiging kunt u nog werken met Excelsheets, goede bedoelingen en handwerk. Maar wanneer u deze werkwijze grootschalig wilt toepassen, moet dat veranderen. Wij helpen u met de meest kritische processen om die professionaliseringsslag te maken en wijzen u op oplossingen die u daarbij kunnen helpen.

5. Verander de organisatie
Het werken met persoonsvolgende bekostiging vraagt om een nieuwe manier van werken binnen de gehele organisatie. De verandering heeft invloed op uw planning- en control cyclus, de werving en selectie, de verslaglegging, uw cliëntreis en het functiehuis. Wij helpen uw organisatie op deze punten mee te veranderen en brengen hierin samenhang en prioriteit aan.

Meer weten over persoonsvolgende bekostiging?

De impact van persoonsvolgende bekostiging op uw organisatie is groot, maar het (positieve) effect op de bewoners en hun familie nog veel groter. Via deze link vindt u een publicatie met 15 veel gestelde vragen over persoonsvolgende bekostiging waaraan wij meeschreven. Vanuit onze ervaring vertellen wij u hier graag meer over. 

Wij helpen uw organisatie ook met

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Lees meer

Leiderschaps-ontwikkeling

Lees meer

Organisatie-
scan

Lees meer

Programma-
management