Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren (Google Analytics) en om er voor te zorgen dat u relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies en het hiermee verzamelen van informatie door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord
Leiderschapsontwikkeling

De veranderingen binnen de ouderenzorg brengen ook uitdagingen mee op het gebied van leiderschap. De mate waarin zorgprofessionals in staat zijn om op een vakkundige manier aan te sluiten bij de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de cliënt, bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de zorg. Daarbij draait het niet alleen om de relatie tussen een zorgprofessional en zijn of haar leidinggevende; de vorm van leiderschap moet ook aansluiten bij de fase waarin de organisatie zich bevindt én er moet rekening worden gehouden met de relatie bewoner (cliënt) en zorgprofessional.

Ontwikkeling van passend leiderschap richt zich op het helder krijgen van de sturing die uw zorgorganisatie nodig heeft en het ondersteunen van de leidinggevenden in de uitvoering daarvan.

Hoe wij u kunnen helpen

Goede zorg vraagt om goed leiderschap. Heeft uw organisatie een vraagstuk op het gebied van leiderschap?

Wij kunnen u helpen met het ontwikkelen van passend leiderschap en werken daarbij met een stappenplan dat houvast biedt:

1. Creëer een gezamenlijk beeld van de uitdagingen waar uw organisatie voor staat
Hoe staat uw organisatie er voor? Is er een duidelijke missie en visie? Wat gaat er goed en wat kan of moet er beter? Hoe tevreden zijn uw cliënten en uw medewerkers? Voldoet uw organisatie aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Is de organisatie financieel gezond? Allemaal belangrijke vragen die invloed hebben op de ontwikkeling van passend leiderschap.

2. Maak inzichtelijk welke invloed leiderschap heeft op deze uitdagingen
Deze stap is nodig om te komen tot doordachte keuzes voor de uitdagingen. Als bijvoorbeeld sturen op ‘financieel gezond’ noodzakelijk is, hoe behoudt u vervolgens de medewerkerstevredenheid? Hierin houden we rekening met het feit dat uitdagingen van invloed op elkaar kunnen zijn.

3. Spreek met elkaar de gewenste leiderschapsstijl af
De stappen 1 en 2 geven houvast voor uw visie op leiderschap en geven antwoord op vragen als: waartoe moet het leiderschap leiden? Welke leiderschapsstijl sluit daar op aan? En hoe kunnen we eventuele negatieve effecten van de gekozen leiderschapsstijl reduceren?

4. Maak inzichtelijk wat die gewenste leiderschapsstijl betekent voor het gedrag van leidinggevenden
In goed leiderschap worden anderen gestimuleerd om resultaten te bereiken en de organisatie in de juiste richting verder te brengen. Daarbij uit leiderschap zich dus in het gedrag van leidinggevenden. Welk gedrag sluit aan bij uw beoogde resultaat en welk gedrag juist niet?

5. Breng het gewenste gedrag in de praktijk
‘Practice what you preach’. We nodigen leidinggevenden uit het gewenste gedrag in de praktijk te brengen. Hierbij kan een vorm van persoonlijk assessment en/of individuele coaching houvast bieden voor persoonlijke ontwikkeling.

6. Bespreek de dilemma’s
Een gezamenlijke reflectie op de praktijkervaring vindt plaats om van elkaar te leren. Deze reflectie wordt gevoed door zelfanalyse en/of feedback vanuit de omgeving (multisource-feedback).

7. Bied leeractiviteiten aan om goed met dilemma’s om te gaan
Een gericht aanbod van coaching, trainingen en/of andere leeractiviteiten kan het leerproces van uw medewerkers versnellen.

8. Bespreek de individuele ontwikkeling in een veilige context
Doen is leren en leren is doen. Dat gaat met vallen en opstaan. Leidinggevenden moeten erop kunnen vertrouwen dat ook het ‘vallen’ mag. Bespreek daarom de individuele ontwikkeling van de medewerker in een voor hem of haar veilige situatie.

Meer weten?

Wij hebben al veel ouderenzorgorganisaties mogen helpen op weg naar passend leiderschap. Vanuit onze ervaring vertellen wij u graag meer over leiderschapsontwikkeling. Neem hierover contact op met Herre van Kaam.

Wij helpen uw organisatie ook met

Persoonsvolgende bekostiging

Lees meer

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Lees meer

Organisatie-
scan

Lees meer

Programma-
management