Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren (Google Analytics) en om er voor te zorgen dat u relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies en het hiermee verzamelen van informatie door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In alle lagen van de organisatie heeft u te maken met kwaliteitsvraagstukken. Binnen de ouderenzorg is ‘de bewoner (of cliënt) in regie’ een veelgehoord begrip en ook zelforganisatie en zelfsturing zijn een hot topic. Maar is uw zorgorganisatie eigenlijk wel klaar voor deze thema’s? Is de kwaliteit binnen uw organisatie zodanig op orde dat uw teams met deze onderwerpen aan de slag kunnen?

Om de kwaliteit te toetsen én om de verpleeghuiszorg te verbeteren, is in 2017 het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld: de nieuwe standaard voor kwaliteit binnen ouderenzorgorganisaties in Nederland. In dit kader staat beschreven wat bewoners en hun familie mogen verwachten van de zorg binnen uw organisatie en geeft het aanbevelingen om de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast staan er richtlijnen én concrete verbeteringen in waaraan ouderenzorgorganisaties moeten voldoen.

Zicht op kwaliteit
Om de kwaliteit van zorg te verbeteren of om aan de slag te gaan met nieuwe thema’s, is het belangrijk om eerst terug te gaan naar de basis: is uw organisatie op bedrijfskundig niveau helemaal op orde om dit soort veranderingen door te voeren?

Kwaliteitskader; Hoe wij u kunnen helpen

De focus van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ligt op 'samen leren' als basis voor kwaliteitsverbetering. Wij kunnen u helpen met het aanbrengen van deze focus door samen met uw medewerkers een check uit te voeren.

Deze check bestaat uit vijf stappen:

1. Bepaal per team de benodigde formatie ten opzichte van de ZZP (zorgzwaartepakket) mix
Wat is het niveau van de betrokken medewerker? Welke verantwoordelijkheden heeft deze? Zijn er genoeg Fte’s beschikbaar en worden deze op de juiste manier benut? Wij kijken samen met u wat er nodig is om het team kwalitatief en kwantitatief op orde te hebben.

2. Bepaal de huidige formatie op medewerkersniveau
Op het moment dat de benodigde formatie ten opzichte van de ZZP mix is bepaald, kijken we op medewerkersniveau of deze (al) aanwezig is. Waar nodig sturen we bij. 

3. Audit alle teams m.b.t. Kwaliteitskader
Hoe krijgt u vervolgens zicht op de daadwerkelijke kwaliteit van de zorg? Samen met een interne medewerker auditen we het primair proces op de kwaliteitseisen zoals gesteld in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

4. Bespreek de uitkomsten van de audit in de teams 
Na de audit worden de uitkomsten besproken in de betreffende teams. Is alles in orde? Dan gaan we aan de slag met de Kwaliteit Verbetercyclus. Is er bijsturing op thema’s nodig? Dan bekijken we met het team wat er nodig is om de kwaliteit te verbeteren. We leggen afspraken vast, stellen heldere doelen, maken deze concreet en controleren de voortgang hierop.

5. Ga aan de slag met de Kwaliteit Verbetercyclus
De Kwaliteit Verbetercyclus is een manier van werken die medewerkers in de verpleeghuiszorg helpt om de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren. Via een digitale vragenlijst (Verbetermeting 360°) krijgen teams inzicht in hoe alle betrokkenen de kwaliteit op de afdeling ervaren en werken zij aan concrete verbeteracties in de ‘Verbeterdialoog’. Zo worden én blijven medewerkers zelf eigenaar van het verbeterproces.

Meer weten over kwaliteitskader in de zorg?

Heeft u zicht op de kwaliteit van de geleverde zorg binnen uw organisatie? Bij het uitvoeren van een audit kan de auditvragenlijst van Waardigheid en Trots u houvast bieden. Ook geven wij u graag meer inzicht in de kwaliteitseisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Herre van Kaam.

Wij helpen uw organisatie ook met

Persoonsvolgende bekostiging

Lees meer

Leiderschaps-ontwikkeling

Lees meer

Organisatie-
scan

Lees meer

Programma-
management