Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren (Google Analytics) en om er voor te zorgen dat u relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies en het hiermee verzamelen van informatie door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

De 6 meest gehoorde positieve ervaringen bij het zorgen voor je medewerkers tijdens de Corona crisis.

3 april 2020

We zijn bij een behoorlijk aantal ouderenzorg aanbieders actief, verspreid over het hele land. We vroegen managers, bestuurders en teamcoaches in deze organisaties hoe zij zorgen voor hun medewerkers in de zorg. De meeste gehoorde opmerkelijkste ideeen zetten we voor je op een rij. Benieuwd?

Goed zorgen voor je medewerkers tijdens Corona

Ervaring 1: Zichtbaarheid en in verbinding blijven.

Alle organisaties zijn bewust bezig met zichtbaarheid, in verbinding blijven en aanwezigheid. Om zo steun te geven, om bereikbaar te zijn voor vragen de meest actuele en duidelijke informatie te geven en te krijgen. Leidinggevenden bespreken dagelijks met een daartoe ingericht team op locatie de ontwikkelingen en hoe daarop te acteren, vaak gecombineerd met inloop momenten en een behoorlijke vrije agenda om te kunnen spelen op de laatste ontwikeklingen. De samenstelling van het team verschilt: er zijn goede ervaringen om hierin ook HRM adviseurs in op te nemen.

Ervaring 2: Inzet van medewerkers

Organisaties kijken goed naar de inzet van medewerkers: kunnen ze doen wat nodig is, en wat kunnen we doen om de werkdruk te verminderen? De ondersteunende diensten komen dichterbij om de teams te helpen waar nodig, bijvoorbeeld bij het opzetten van het beeldbellen voor bewoners met familie. En kan de ondersteunende dienst zomaar helpen? Uitleg over werken met beschermingsmateriaal blijkt nodig, door ervaren zorgmedewerkers uit het team.

Het is ook het moment waarop de verpleegkundige en verpleegkundig leiderschap opbloeit, bijvoorbeeld bij het opstellen, uitrollen en borgen van de nieuwe werkprocessen rondom Corona. En als het kan wordt flexibel omgegaan met werktijden en krijgen mensen de ruimte om bijvoorbeeld eerder naar huis te gaan.

Collega's zijn extra alert op elkaar. Er is extra aandacht voor de medewerker die ook in de thuissituatie met Corona te maken heeft, en de de ene verzorgende vindt een “kuchje”wel meevallen terwijl bij de ander de alarmbellen gaan rinkelen. Er is een extra oor voor zowel de “angstige” medewerker, als voor de medewerker die de Coronacrisis bagatelliseert. 

Last but not least: faciliteren van contact op afstand: Mogelijk maken van de initiatieven en de onderlinge communicatie, zoals het inrichten van ZOOM. Telefoons en iPads beschikbaar stellen, voor medewerkers en bewoners. 

Ervaring 3: Duidelijke informatie

Het beleid van een organisatie verandert razendsnel, wat vandaag gewoon is, was gisteren ondenkbaar en is morgen verouderd. Dit vraagt om helderheid en het zo veel mogelijk trekken van één lijn, zonder uitzonderingen, volgens de geinterviewden. Want de helderheid helpt de medewerkers in de gesprekken met de cliënten en verwanten, en met elkaar. Intranet wordt genoemd als een plek waar via veel gestelde vragen, heldere en eenduidige antwoorden worden gegeven op actuele vraagstukken. Een aantal organisaties werkt met een dagelijkse nieuwsbrief.

De meeste organisaties maken ook de afspraak op korte termijn op vragen te reageren, per mail of anders, in ieder geval binnen 24 uur. Bij elk besluit wordt afgewogen wat het betekent het voor de te onderscheiden groepen: medewerkers, mantelzorgers, familie, vrijwilligers, etc. Wie en hoe gaan we deze groepen informeren?

Er wordt veelal een overvloed aan informatie ervaren. Een positieve ervaring om hiermee om te gaan is een mail met een nieuwsbrief voor mantelzorgers /familie/ personeel, waar alle informatie die je moet weten in staat. Organisaties zijn bewust aan de slag met de grote stroom  informatie te kanaliseren en te vertalen in korte heldere boodschappen en richtlijnen.

What'sApp groepen om zoveel mogelijk korte lijnen te hebben, waarin medewerkers en bestuurders zitten. Hierin worden ook de leuke berichten gedeeld om de positiviteit erin te houden!

Ervaring 4:   Tone of voice

Hoe stuur je een team of organisatie aan wat door deze crisis veel meer moet leveren dan anders, in een situatie waarin wat goed is, nog onduidelijk is, en omstandigheden en wat goed is, snel kan veranderen. Hoe doe je dat zo dat er waardering wordt getoond voor de inzet en elk initiatief, waarbij tegelijk ruimte blijft om de manier waarop de organisatie, het team of de medewerker het doet, te verbeteren. Het blijkt een nieuwe vorm, waarbij de juiste tone-of-voice vinden van belang is, en die in reflectie met je collega’s ontdekt wordt.

Het is mooi om te zien hoe zowel het management geduld en waardering opbrengt voor de mensen die in de directe zorg werken, maar andersom ook. Het is voor iedereen nieuw, met elkaar ontdekken wat werkt. 

Ervaring 5:   Vertragen, reflectie en veerkracht

Ruimte houden voor reflecteren op eigen handelen, zorgvuldig wegen, bijsturen als het nodig is, en je collega’s vragen om feedback om effectiever te kunnen zijn. De tijd nemen om lastige vragen waar medewerkers moeite mee hebben te bespreken en ruimte geven; alles wat er is, mag er zijn.

Organisaties doen dit door ruim te informeren en respecvol om te gaan met elkaars gevoelen. Er is extra aandacht voor kwetsbare medewerkers; er wordt bekeken wat ze nog wel kunnen doen in deze situatie. Er wordt psychische ondersteuning ingericht: Medewerkers hebben het moeilijk. Er is veel verdriet en boosheid bij mantelzorgers over het contactverbod. Organisaties zoeken nu digitale “informele maatjes” voor deze bewoners.

Ervaring 6:    Aandacht voor medewerkers en tonen van waardering

Op verschillende manier proberen zij medewerkers positief te belonen voor hun inzet. Bijv. door persoonlijke kaartjes, lekkere snacks, handcrèmes (veel gehoord) en andere kleine attenties. Vooral de persoonlijke berichtjes erbij worden gewaardeerd.

Tip 1: Veerkracht

Er is veel onderzoek gedaan naar veerkracht van mensen en veerkracht van organisatie. De inzet die nu gevraagd wordt van de organisatie en de zorgmedewerkers, vraagt om aandacht voor deze veerkracht. Wil je op een duurzame manier het uitzonderlijke beroep kunnen doen op de medewerkers in de zorg, en op je zelf, is het van belang dat voor de iets langere termijn, parallel aan de crisis, je aandacht gaat besteden aan de veerkracht van je zelf, je medewerkers en daarmee je organisatie. En gelukkig, op basis van de eerste geluiden, komt hier ook langzaamaan al de eerste ruimte voor. Het managen van de dag zelf en de dag van morgen, is nu in de verpleeghuizen al aan het verschuiven van de dag van morgen en de periode na morgen.

Meer over weten, kijk eens hier of vraag het aan Jenneke van Pijpen zelf.

Tip 2: Materiaal om je medewerkers te helpen.

De organisaties wezen ons op een aantal praktische en goed bruikbare informatie sets voor het informeren van je medewerkers. 

Je vindt het hier: samen heel blijven en hier: help de helden.

Het voorbeeld hoe Maanderzand hun medewerkers bedankte, vind je hier. 

Tip 3: 

Wij en Corona website met verhalen van cliënten en hun familie die te maken krijgen met Corona.

Tip 4: Samen heel blijven

Praktisch materiaal dat zorgteams kunnen gebruiken bij het inrichten van de dag. 

Met veel dank aan:

Archipel, Maanderzand, Maria Dommer, De Muzelaar, Viva! en anderen.

Eenzaamheid bij ouderen in verpleeghuizen tijdens Corona. Lees de beste ideeën hier!

Het epidemie ziekenhuis

Corona vraagt om een andere oplossing dan we nu noodgedwongen kiezen. Het zal niet de laatste pandemie zijn. Een epidemie ziekenhuis wellicht? Lees meer.

Eenzaamheid tijdens Corona.

Ouderenzorg is het einde