Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren (Google Analytics) en om er voor te zorgen dat u relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies en het hiermee verzamelen van informatie door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Medewerkers binden en boeien in de zorg (deel 2)

8 november 2018

Op 5 september publiceerden we “medewerkers binden en boeien in de zorg”. Dit artikel beschrijft dat het verloop van medewerkers in de zorg is gestegen, ondanks diverse acties die gericht zijn op extra instroom en behoud van medewerkers. We hebben onderscheid gemaakt in factoren die tevredenheid en factoren die ontevredenheid veroorzaken. De belangrijkste factor volgens diverse exit onderzoeken? Gebrek aan waardering. Lees hier het gehele artikel.
 
In dit artikel focussen we op twee factoren die, zo blijkt uit onderzoek van Jeffrey Pfeffer (HarperCollins, 2018/McKinsey Quarterly, 2018), invloed hebben op het binden en boeien van medewerkers. Deze twee factoren zijn:
1.    Job control; oftewel de mate van controle die een medewerker heeft op de eigen werkzaamheden. Iemand mag zelf bepalen wat hij of zij doet en hoe deze taak wordt uitgevoerd.
2.    Social support; ook wel de mate van sociale steun welke bestaat uit familie, relaties en vrienden waar iemand op kan rekenen.
 
Job control, de mate van controle die een medewerker heeft op de eigen werkzaamheden, heeft grote invloed op de fysieke gezondheid. Een gebrek aan job control heeft zelfs niet alleen nadelige gevolgen voor de fysieke gezondheid, maar ook voor de mentale gezondheid. Het menselijk leervermogen speelt hierin een grote rol. Door te observeren welke handelingen tot bepaalde uitkomsten leiden, ervaren personen een bepaalde mate van controle over hun werk. In andere woorden; ze begrijpen wat zij moeten doen om bepaalde resultaten te behalen, in tegenstelling tot personen die geen controle hebben over hun werkzaamheden. Personen zonder job control ervaren weinig verantwoordelijkheid, wat het gevoel van vaardigheid, competentie en prestatie ondermijnt. Dit kan leiden tot stress en depressies.
 
Social support, de mate van sociale steun van collega’s, relaties, vrienden en familie, heeft een direct effect op de gezondheid. Het vormt een beschermingsmechanisme voor psychosociale stress zoals werkdruk, welke de gezondheid kan schaden. Social support komt tot uiting in de organisatiecultuur en wordt bijvoorbeeld negatief beïnvloedt door interne competitie als het gaat om promoties. Een ander voorbeeld hiervan is de taal die wordt gesproken op de werkvloer. Personen zijn eerder geneigd om anderen te helpen en vriendschap te vormen met anderen als die op hen lijken, vergelijkbaar zijn en als ze zich met iemand verbonden voelen. Taal op de werkvloer wat het onderscheid tussen leidinggevende en medewerkers benadrukt, kan het gevoel van een gedeelde identiteit negatief beïnvloeden.
 
Hoe nu verder?
De overtuiging heerst dat alleen in bepaalde beroepen en dat alleen bepaalde personen geschikt zijn voor het verstrekken van job control. In het artikel wordt benadrukt dat aan alle personen meer besluitvormingstaken en de mogelijkheid om meer invloed uit te oefenen gegeven kan worden. Te denken valt aan een juiste mate van beïnvloeding van de eigen werkzaamheden en het bevorderen van het daarbij horende eigenaarschap. Op deze manier kan de gezondheid van medewerkers positief beïnvloed worden en wordt de effectiviteit op de werkvloer voor alle medewerkers vergroot.
 
Social support kan bijdragen aan de waardering die een medewerker voelt voor zijn of haar werkzaamheden en draagt daardoor bij aan de inspanning van een organisatie om medewerkers aan te trekken en te behouden. Bijna alle activiteiten die personen samenbrengen in een betekenisvolle context, hebben invloed op het gevoel van een gezamenlijke identiteit en versterken sociale banden. Wat doe jij in jouw organisatie om personen samen te brengen en onderlinge sociale banden te versterken?