Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren (Google Analytics) en om er voor te zorgen dat u relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies en het hiermee verzamelen van informatie door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord
De Acute Opname Afdeling

Steeds meer ziekenhuizen in Nederland kiezen als één van hun strategische speerpunten de acute zorg. Het inrichten van een acute opname afdeling (AOA) is hierin een logische vervolgstap. Het aantal ziekenhuizen dat ervoor kiest om met een AOA te werken groeit snel en afgelopen jaren ook steeds sneller. De AOA scheidt de acute en electieve instroom van patiënten. Het biedt aanknopingspunten voor veiligere en kwalitatief betere zorg, het vereenvoudigt de zorglogistiek en leidt tot doelmatigere inzet van middelen. Wij helpen met het opzetten en verbeteren van een AOA, vanaf het ontwerp tot aan de implementatie en verder. 

Webinar : De AOA en Covid

Hoe vang jij de tweede golf Corona patiënten op in je ziekenhuis met een AOA? Op 29 oktober vertellen gastsprekers Yolanda van der Wal (Rijnstate) en Marjan Rijnja (Noordwest), beide verantwoordelijk voor de covid-logistiek en AOA, hun ervaringen en gaan ze graag met jou in gesprek.

Datum nog niet bekend

AOA in 1 dag

Kom je ook?

10 maart was een succes. De deelnemers zijn enthousisast, en met de wachtlijst die er inmiddels is om de dag bij te wonen, genoeg reden om een volgende AOA-in-1dag dag te organiseren. Ivm Corona hebben we nog geen datum geprikt. Laat je ons weten als je belangstelling hebt om de dag bij te wonen? 

Wat is een AOA?

Een AOA is:

  • Een klinische verpleegafdeling;
  • waar ongeplande patiënten worden opgenomen;
  • gericht op snelle diagnose, het opstellen van een behandelplan en het starten van de behandeling;
  • met een maximale verblijfsduur van 48 uur.

Eigenlijk zegt de naam het al: op een AOA worden alle patiënten opgenomen die het ziekenhuis acuut krijgt aangeboden. En ‘acuut’ is alles wat niet electief is. Acute patiënten komen van de SEH, zijn door de eerste lijn ingestuurd of komen van de polikliniek. In dat laatste geval besluit de behandelend arts nog tijdens het spreekuur een patiënt op te nemen.
 
In de kliniek ‘oude stijl’ gaat een acute patiënt naar de afdeling waar de opnemend specialist bedden heeft. Zo’n spoedopname doorbreekt de routine op een verpleeg- afdeling, want er moet acuut een nieuwe patiënt worden opgenomen. Dat betekent: (verpleegkundige) anamnese, onderzoeken aanvragen, patiënt en familie informeren, administratie verzorgen, etc. Steeds een verstoring van het normale ritme op de verpleegafdeling.

Niet alleen wordt het werk op de verpleegafdeling verstoord, ook de aandacht die een acute patiënt kan krijgen op een reguliere verpleegafdeling is beperkt. Verpleeg- kundigen moeten hun aandacht tenslotte verdelen. En wie kent het voorbeeld van de acute patiënt op vrijdag niet? Op vrijdag opnemen betekent vaak op maandag onder- zoeken uitvoeren of (nog vervelender: aanvragen). Een aanzienlijke vertraging in het proces.
 
Is er een AOA, dan loopt het zorgpad essentieel anders. Met een AOA scheiden de electieve en acute patiëntenstromen zich, zoals onderstaand figuur dat laat zien.

Simulatiemodel 
Praktische tool voor het ontwerpen van een AOA

Voor een ziekenhuis dat overweegt een AOA te introduceren zijn er vanuit het oogpunt van capaciteitsmanagement twee vragen:

  1. hoeveel bedden moet de AOA omvatten?
  2. en als we de AOA bedden onttrekken aan de kliniek, wat betekent dat dan voor de verdere beddenverdeling?

De beantwoording van beide vragen is complex, alleen al vanwege dynamiek in het AOA-proces en de interactie tussen de AOA en de kliniek. Rekenen met gemiddelden en standaarddeviaties in Excel volstaat dan niet meer. Voor dit type vraagstukken is simulatie bij uitstek een geschikte techniek. 

Wij hebben hiervoor een model ontwikkeld waarbij we een nabootsing van uw werkelijkheid kunnen maken. Dit levert diverse inzichten op voor de toekomstige situatie met een AOA. De techniek kan ook ingezet worden bij een herijking van de verdeling van de bedden of voor het toetsen van andere sturingsregels.

Omdat we voor vele ziekenhuizen al een dergelijk model ontwikkelden, zijn we in staat in korte tijd een model te bouwen met veel details dat ondersteunt bij het fact-based maken van de ontwerpkeuzes en met de uitkomsten en animatie van de nieuwe situatie helpt om belanghebbenden op een constructieve manier te betrekken in de ontwerp- en implementatiefase.

Netwerk voor kennisdeling

Vanuit onze ervaringen heeft de Vreelandgroep het AOA-netwerk opgericht. Hierbij zijn ziekenhuizen aangesloten die een AOA in huis hebben. In het netwerk delen ze kennis en ervaringen rondom vraagstukken zoals de inrichting, opleiding, doorstroom, mandatering, medisch leiderschap, lean, etc. Het netwerk is inmiddels verzelfstandigt, al werkt de Vreelandgroep nog met enige regelmaat samen met het bestuur van het netwerk.

Onderzoek 2019


In samenwerking met het netwerk doen we onderzoek naar de zorgverlening op de verschillende AOA’s in Nederland in 2019. 

Ook zo benieuwd welke ziekenhuizen een AOA hebben? En welke specialismen meedoen? Wat de verpleegduur op een AOA is en hoe het zit met de personele bezetting? Is het nou lastig om een AOA te starten? Wat levert het eigenlijk op, en hoe zien de eerste kinderziektes eruit? Doet jouw AOA het eigenlijk goed vergeleken met de AOA’s van collega ziekenhuizen? Kan jij nog wat van hen leren? Zij wat van jou?

Help je mee?
Wij komen graag bij jouw AOA langs!

Ontwerp en implementatie

Met regelmaat begeleiden we het ontwerp en de implementatie van AOA’s in ziekenhuizen. Van ontwerp tot en met het in gebruik nemen van de afdeling. We zijn hierbij in staat om alle betrokkenen die het aangaat, en dat zijn er nogal wat bij een AOA, mee te nemen in de besluiten en de voorbereidingen die nodig zijn om succesvol te kunnen starten. Dit gaat over de keuzes van het aantal bedden, de doelgroep en de locatie tot aan het niveau van de werkprocessen en opleiding van AOA personeel. Waarbij we overigens niet alle wijsheid zelf in pacht hebben, maar bij voorkeur kijken wat vanuit het ziekenhuis zelf of via een collega ziekenhuis aangeboden kan worden. We vertellen u er graag meer over.

Meer informatie?

Het AOA-boekje

Al onze ervaringen hebben gebundeld in een boekje. 

Het AOA-netwerk

Bekijk hier de website van het AOA-netwerk voor de laatste ontwikkelingen.

Filmpje

Bekijk hier het filmpje wat we hebben gemaakt over de AOA.