Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren (Google Analytics) en om er voor te zorgen dat u relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies en het hiermee verzamelen van informatie door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord
In gesprek met...   Gerben SmidGerben Smid
Adviseur - Partner

smid@vreelandgroep.nl

035 542 39 22
LinkedIn

Wat? Adviseur - Partner bij Vreelandgroep sinds 1996.

Achtergrond? Na mijn studie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht, ben ik direct in de zorg gaan werken. Ik ben begonnen als beleidsmedewerker en heb later gewerkt als secretaris Raad van Bestuur bij de Reinier de Graaf Groep in Delft. Deze jaren ‘intern’ zijn nog steeds heel waardevol voor mijn werk nu. Ik heb de spanning gevoeld die past bij een professionele bureaucratie, maar ook de saamhorigheid als het gaat om de patiënt het zo goed mogelijk van dienst zijn . Op mijn 29e stond ik voor de keuze: óf ik ga het lijnmanagement in óf ik stel dat nog even uit en ga de consultancykant op. Ik koos voor dat laatste en zo kwam ik bij de Vreelandgroep terecht. Dat is inmiddels alweer 22 jaar geleden!

Thuis? Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Soms zie ik ons gezin als een ‘klein bedrijfje’ waarbij elementen als planning, samenspel en onderling vertrouwen net zo gelden als in een echte organisatie.

Passie? De zorg is bij uitstek een ‘product’ dat in samenspel tussen mensen tot stand komt. Mijn passie is om de teamprestatie van de professionals in de zorg te verbeteren. Het gaat om het leveren van een goed product, een geoliede bedrijfsvoering en een prettig samenspel. Onderzoek laat zien dat ‘samenwerken’ een grote energievreter is als dat niet goed gaat. Energie die dan niet besteed kan worden aan de verbetering van het product en de bedrijfsvoering. Zonde!

In 3 woorden? Analytisch, verbindend en soms: ‘scherp’. Ik help organisaties door mensen te verbinden aan doelen én aan elkaar. Ik ben scherp in de analyse, maar zet mensen niet in de hoek.

Je bent al bijna 30 jaar werkzaam in de zorg. Wat maakt de zorgsector voor jou zo interessant?

De zorgsector is een sector met een maatschappelijke waarde, dat vind ik heel belangrijk. Je kunt bij wijze van spreken ook in een autofabriek werken en daar processen en kwaliteit verbeteren. Maar ik heb daar toch een heel ander gevoel bij dan bij diensten die verleend worden aan mensen die ziek zijn en zorg nodig hebben. Wat ik ook leuk vind aan de zorg is de mengeling van enerzijds hardere bedrijfskundige zaken. Zo kun je een ziekenhuis ook wel zien als een ‘fabriek’ waar productie geleverd wordt. Terwijl je anderzijds te maken krijgt met de ‘ingewikkeldheid’ van mensenwerk.

“De zorg is bij uitstek een ‘product’ dat in samenspel tussen mensen tot stand komt. Mijn passie is om de teamprestatie van de professionals in de zorg te verbeteren.”

Je bent één van de senior partners en van alle adviseurs het langst aan de Vreelandgroep verbonden. Waarom werk jij graag bij Vreelandgroep? Wat maakt de groep uniek? 

In mijn werk hecht ik veel aan de wisselwerking met collega’s. Als consultant ben je veel op pad, niet zelden is dat alleen. Het is dan fijn om een goede thuisbasis te hebben waar je behaalde successen en ook je twijfels kunt delen. We zijn allemaal professionals met een kritische blik en zoals ik dat noem ‘een flinke dosis eigenwijzigheid’. Daardoor zijn we kritisch op elkaar, maar wel vanuit één gemeenschappelijk belang: onze opdrachten naar ons beste kunnen uitvoeren en de zorg beter maken. Door onze diversiteit in kennis, kennen wij alle aspecten die bij een organisatieverandering een rol kunnen spelen. Dat maakt onze aanpak weloverwogen en effectief. De opdrachtgever merkt dat. Dus: geen ‘one-size-fits-all’-aanpak, maar een aanpak die aansluit bij de wensen en omstandigheden van de klant. Als je dit kunt bieden, samen met collega’s die ook nog eens gewoon prettige mensen zijn, dan is het niet gek dat ik al meer dan 20 jaar deel uit maak van deze club.

Gerben, je bent een van de grondleggers van De Excellente Maatschap. Vertel, wat is het en waarom heb je dit opgezet?


Regelmatig word ik gevraagd om het functioneren van een vakgroep van medisch specialisten te onderzoeken en te beoordelen. De aanleiding kan een vermeend disfunctioneren van één of meerdere medisch specialisten zijn. Meestal blijkt het probleem niet te zitten in het ‘technisch’ medisch functioneren, maar in andere ‘CanMEDS-competenties’ (systematiek dat gebruikt wordt om de competenties van zorgprofessionals te beschrijven red.) als communicatie, samenwerking en organisatie. Ik denk dan: “was hier maar eerder en vooral ook preventief in geïnvesteerd!” Daarom is, samen met een vijftal praktiserend medisch specialisten, een programma ontwikkeld dat vakgroepen helpt om beter te presteren: De Excellente Maatschap.

Door deze samenwerking bundelen we krachten van ervarings- én organisatiedeskundigen. Je kunt het verbeterprogramma zien als een soort APK-keuring. Je krijgt tools en handvatten uitgereikt waarmee je als vakgroep processen kunt verbeteren en vooral ook problemen voor kunt zijn. Onlangs hebben we een grote vakgroep begeleid die voortkomt uit een fusiesituatie tussen twee ziekenhuizen. Twee vakgroepen met internisten werden door de fusie ook gedwongen om samen te smelten. Met de Excellente Maatschap begeleiden wij dit door structuur aan te brengen in zo’n grote groep, werk beter te organiseren, de verschillende culturen op elkaar af te stemmen, en vooral: bekend te worden met elkaar en elkaars werkwijze. Er worden onderling hernieuwde werkafspraken gemaakt en omgangsvormen vastgelegd. Ik krijg er veel energie van om met deze vakgroepen samen te werken.

“Door onze diversiteit in kennis, kennen wij alle aspecten die bij een organisatie-verandering een rol kunnen spelen. Dat maakt onze aanpak weloverwogen en effectief.”

De Excellente Maatschap is een samenwerkings-verband tussen organisatieadviseurs en praktiserend medisch specialisten. Het richt zich op het verbeteren van het functioneren van maatschappen en/of vakgroepen van medisch specialisten. Voorheen waren dit veelal kleine samenwerkingsverbanden, maar onder invloed van fusies en samenwerkingen zijn maatschappen van meer dan 20 medisch specialisten geen uitzondering meer. Daarmee zijn het serieuze bedrijven geworden. Deze omvang stelt andere eisen aan de inrichting, aansturing en samenwerking. De ‘Excellente Maatschap’ heeft hiervoor een programma ontwikkeld dat daarbij ondersteuning biedt.

Bekijk de video.

Voor welke uitdagingen staat de zorgsector de komende jaren denk je?

Enerzijds zijn er veel uitdagingen, anderzijds vind ik dat we best trots mogen zijn op onze gezondheidszorg! Nederlanders zijn goed in mopperen (en dat heeft z’n waarde, want het laat zien dat er verbeteringen mogelijk zijn), maar we hebben het best goed. Persoonlijk zie ik de vraagstukken rondom de eindigheid van het leven als ‘uitdagend’. We worden ouder, we weten chronische ziekten steeds beter te behandelen en lichamelijk ongemak te beperken. Maar: hoe verhoudt zich dit tot kwaliteit van leven? Hebben we als samenleving het lef om deze vraag op te pakken? Meer aansluitend bij mijn passie zie ik een uitdaging om de zorgsector vitaal te houden. Dit heeft alles te maken met werklast, waardering, werkomstandigheden en het plezier in samenwerken. Ik zie veel professionals op hun tenen lopen om alle ballen in de lucht te houden. Geen wonder dat er zo nu en dan fouten worden gemaakt en dat het niet (altijd) lukt om écht aan te sluiten bij behoeftes van de patiënt.

“Ik zie een uitdaging om de zorgsector vitaal te houden. Dit heeft alles te maken met werklast, waardering, werkomstandigheden en het plezier in samenwerken.”